Vege Smak

Wegańskie imperium

Indie to nie tylko kraj z największą na świecie populacją wegan, ale również kolebka tego stylu życia. Już od starożytności hindusi praktykowali dietę roślinną,  opierając swoje wybory na głębokich wartościach religijnych, etycznych i filozoficznych.

Hinduizm, główna religia w Indiach, kładzie nacisk na ahimsę, czyli zasadę braku przemocy wobec wszystkich żywych. Szacunek dla życia zwierząt jest jednym z filarów tej religii.
Święte krowy są symbolem dobroci i opieki, a ich zabijanie jest surowo zabronione.

  • Buddyzm, druga co do wielkości religia w Indiach, również opiera się na ahimsa. W buddyzmie podkreśla się również współczucie dla wszystkich istot i unikanie cierpienia.
  • Dżainizm, religia o mniejszej liczbie wyznawców, idzie jeszcze dalej w dążeniu do ahimsa.
  • Jainiści praktykują ścisły weganizm, unikając nie tylko mięsa, ale również jajek, nabiału i miodu.

Oprócz religii, na wegańskie preferencje Hindusów wpływają również filozoficzne koncepcje.

  • W hinduizmie ważną rolę odgrywa karma, czyli prawo przyczyny i skutku Hindusowie wierzą, że jedzenie mięsa wiąże się z negatywną karmą, która może prowadzić do cierpienia w przyszłych życiach.
  • Z kolei jogina dąży do harmonii z naturą i wszelkimi żywymi istotami. Dieta roślinna jest postrzegana jako sposób na osiągnięcie tej równowagi.

Współcześnie weganizm w Indiach jest bardziej zróżnicowany niż kiedykolwiek wcześniej. Obok tradycyjnych wegan religijnych, coraz więcej osób decyduje się na dietę roślinną ze względu na troskę o środowisko, zdrowie lub chęć modyfikacji stylu życia.