Vege Smak

Czy widziałeś kiedyś dojrzałą krowę?

Zapewne niewiele osób udzieliło odpowiedzi twierdzącej na tak postawione pytanie. Krowy, świnie i kury po prostu nie mają się szansy zestarzeć. Jeśli nie jesteś częstym gościem w zwierzęcych sanktuariach, to nigdy nie miałeś sposobności obserwować „starości” tych hodowlanych zwierząt. 

Wegańska firma NotCo postanowiła coś z tym zrobić. Kluczem okazała się sztuczna inteligencja, która najpierw odpowiedziała, że pracownicy NotCo nie mogą znaleźć zdjęć dojrzałych zwierząt hodowlanych, bowiem te zabijane są za młodu. A następnie wyrwana do odpowiedzi uzasadniła, iż na rynku nie ma zapotrzebowania na wizerunki „starych” zwierząt. To wszak się nie opłaca. 

Ile lat żyje świnia

NotCo poszło za ciosem i wygenerowało obrazy dojrzałych krów, świń i kur. Owoce tej pracy przekroczyły oczekiwania. Firma planuje zakrojoną kampanię uzyskanych wizerunków w mediach społecznościowych oraz na bilbordach amerykańskich ulic.
K
rowa może żyć nawet do 49 lat, świnia – 23, a kurczaki 13. W realiach masowej hodowli ich życie nie trwa więcej niż kilka miesięcy. Pomysłowa koncepcja NotCo odczarowuje schematy, działa na wyobraźnię i aktywizuje debatę. Czekamy na więcej! 

NotCo